En kontakt - Tusen möjligheter

Helservice för dig som vill rekrytera utländsk arbetskraft

iWork AB är certifierad hos Migrationsverket vilket innebär att vi kan erbjuda våra sökande kortare handläggningstid (10-20 dagar) i arbetstillståndsärenden.

Vi kan hjälpa dig!

Det finns många fallgropar för arbetsgivare som vill anställa arbetskraft från utlandet. Vad man ska göra och hur man ska gå till väga är inte alltid så enkelt. Därför hjälper vi företagskunder och deras anställda i processen att ansöka om visering och arbetstillstånd. Våra konsulter hjälper till att samla in, komplettera och skicka in alla nödvändiga blanketter och dokumentation som behövs vid ansökan om olika tillstånd. Involvera oss gärna tidigt i rekryteringen för att se till att viserings- och tillståndsprocessen inte blir tidskrävande och komplicerad. 

Vi etablerar en enda kontaktpunkt som kontrollerar och koordinerar hela ansökan med alla intressenter. På så sätt förhindrar vi långa handläggningstider och extra kostnader.

Vi samlar, granskar, ansöker, kompletterar, överklagar, konsulterar och mycket mer.